Uncategorized

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞUNA 33 MESLEK DAHA EKLENDİ

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ

ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2017/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

İdari yaptırımlar

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Tebliğ hükümlerine göre verilen idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

#   Yeterlilik Adı        
1 Ahşap Kalıpçı
2 Alçı Levha Uygulayıcısı
3 Alçı Sıva Uygulayıcısı
4 Alüminyum Kaynakçısı
5 Asansör Bakım ve Onarımcısı
6 Asansör Bakım ve Onarımcısı
7 Asansör Montajcısı
8 Asansör Montajcısı
9 Baca Kontrol Personeli (Bacacı)
10 Baca Montaj Personeli (Bacacı)
11 Betonarme Demircisi
12 Betoncu
13 Bitim İşlemleri Operatörü
14 Boyama Operatörü
15 Çelik Kaynakçısı
16 CNC Programcısı
17 CNC Programcısı
18 Direnç Kaynak Ayarcısı
19 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli
20 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
21 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
22 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
23 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
24 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
25 Duvarcı
26 Endüstriyel Boru Montajcısı
27 Hidrolik – Pnömatikçi
28 Hidrolik – Pnömatikçi
29 İnşaat Boyacısı
30 İplik Bitim İşleri Operatörü
31 İplik Eğirme Operatörü
32 Isı Yalıtımcısı
33 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
34 İskele Kurulum Elemanı
35 Kaynak Operatörü
36 Makine Bakımcı
37 Makine Bakımcı
38 Makine Bakımcı
39 Makine Montajcısı
40 Makine Montajcısı
41 Metal Kesim Operatörü
42 Metal Kesimci
43 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi
44 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü
45 Metal Sac İşlemeci
46 Metal Sac İşlemeci
47 Motor Testçisi
48 Motor Testçisi
49 Motosiklet Bakım Onarımcısı
50 NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi
51 NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi
52 NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi
53 Ön İplik Operatörü
54 Ön Terbiye Operatörü
55 Otomotiv Boya Onarımcısı
56 Otomotiv Boyacısı
57 Otomotiv Boyacısı
58 Otomotiv Elektromekanikçisi
59 Otomotiv Kaportacısı
60 Otomotiv Kaportacısı
61 Otomotiv Mekanikçisi
62 Otomotiv Montajcısı
63 Otomotiv Montajcısı
64 Otomotiv Prototipçisi
65 Otomotiv Prototipçisi
66 Otomotiv Sac Şekillendirmecisi
67 Otomotiv Sac Şekillendirmecisi
68 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
69 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
70 Panel Kalıpçı
71 Plastik Kaynakçısı
72 PVC Doğrama Montajcısı
73 Refrakterci
74 Refrakterci
75 Seramik Karo Kaplamacısı
76 Ses Yalıtımcısı
77 Sıvacı
78 Su Yalıtımcısı
79 Tren Makinisti
80 Tünel Kalıpçı
81 Yangın Yalıtımcısı

 

Canlı Destek
Canlı destek
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz?